1. DISPOZIȚII GENERALE

 

 

 

 

 

 

 

 1. DEFINIȚII

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 

 

 

 

 

 

 1. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. INREGISTRARE PE SITE

 

 

 1. COMANDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. PREȚUL

 

 

 

 1. MODALITĂȚI DE PLATĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. LIVRAREA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. GARANȚIE

 

 

 

 

 

 1. POLITICA DE RETUR. DREPTUL DE REVOCARE
  • „Smart Click” SRL asigură dreptul Consumatorului la înlocuirea, restituirea contravalorii produselor, revocarea contractelor în conformitate cu politica internă și prevederile legale în vigoare.
  • Returnarea produselor de calitate corespunzătoare
   • În termen de 14 zile din momentul procurării produsului în unitățile de comerț ale Vânzătorului, în afara de ziua de cumpărare, Consumatorul are dreptul de a înlocui (schimba) produsul de calitate corespunzatoare cu un alt produs similar, numai în cazul dacă acest produs nu-i convine Consumatorului după forma, dimensiuni, stil, culoare sau dotare tehnică.  Consumatorul nu poate înlocui (schimba) produsele nealimentare de calitate corespunzătoare ce nu pot fi înlocuite cu un produs similar prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea privind protecția consumatorilor nr. 105 din 13.03.2003 (Anexa nr. 1 a se vedea la finanul Capitolului 12).      (propun sa lăsăm așa)
   • Dacă la momentul adresarii Clientului, produsul similar nu este in stoc, Clientul are dreptul de a rezoluționa contractul si de a solicita returnarea sumei achite.
   • Vânzatorul trebuie sa ramburseze suma de bani achitată pentru produsul returnat în termen de 14 zile din data returnării marfii.
   • Consumatorul urmează să informeze mobilamoldova.md intenția sa de înlocuire sau restituire a contravalorii produslui de calitate corespunzătoare printr-o notificare în formă scrisă depusă în oricare din magazinele Vânzătorului, prin e-mail la info@smart.md sau puteți apela la Serviciul Suport Clienți: 060300905, în termen de 14 zile din momentul transmiterii produsului.
   • În orice situație de returnare a produselor reglementate de prezentul capitol, acestea trebuie să fie în aceeași stare în care au fost transmise Consmuatorului, în ambalaj original, cu etichetele intacte și cu toate documentele care l-au însoțit (bon de plată, factură, certificate de garanție etc.);
   • În cazul în care la procurare Consumatorului i-a fost oferit un produs cadou, Consumatorul este obligat să returneze și produsul cadou în starea lui originală, nedeteriorată și nedesigilată.                        
  • Returnarea produsului de calitate necorespunzatoare
   • În cazul produselor de calitate necorespunzătoare ce sunt imputabile Vânzătorului în decursul perioadei de garanție, termenului de valabilitate, sau daca acest termen nu este specificat, intr-o perioada de timp rezonabilă, care nu depășește un an, Consumatorul poate solicita în primul rând repararea sau înlocuirea produslui, gratuit în fiecare caz.
   • Consumatorul poate solicita o reducere corespunzătoare a preţului sau restituirea contravalorii produsului prin rezoluţiunea contractului doar în următoarele cazuri:
    a) dacă nu beneficiază de dreptul de reparaţie sau de înlocuire a produsului;
    b) dacă Vînzătorul nu a efectuat măsura reparatorie într-o perioadă de 14 zile calendaristice sau în termenul convenit cu Consumatorul;
    c) dacă Vînzătorul, nu a efectuat măsura reparatorie fără a provoca, a provocat un inconvenient semnificativ pentru Consumator;
    d) la apariţia unei neconformităţi la produs după efectuarea deja a unei măsuri reparatorii, dacă consumatorul a refuzat repararea sau înlocuirea produsului;
    e) la depistarea neconformităţii produsului în termen de 6 luni de la livrarea produsului, dacă Consumatorul a refuzat repararea sau înlocuirea produsului.
   • Suma reducerii prețului la produsele neconforme se stabilește cu acordul ambelor părţi (Vînzător și Consumator).
   • Consumatorul nu are dreptul să solicite restituirea contravalorii produsului prin rezoluţiunea contractului dacă neconformitatea este minoră. Se consideră minoră neconformitatea care nu exercită o influenţă substanţială asupra utilizării produsului.
   • Informația detaliată despre pretențiile referitoare la calitatea și returnarea produselor (neconforme) urmează a fi comunicată Vânzătorului printr-o notificare în formă scrisă depusă în oricare din magazinele Vânzătorului, prin e-mail la info@smart.md, sau prin apel la Serviciul, Suport Clienți: 060300905.
   • Suma de bani achitată se returnează Consumatorului în același mod, în care a fost efectuată plata pentru produs.
  • Dreptul de revocare a contractului
   • Prin comandarea și achitarea produsului de pe site, Consumatorul încheie de fapt un contract la distanță cu magazinul online „Smart Click” SRL.
   • Consumatorul are dreptul să se retragă, respectiv să returneze un Bun sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit art. 1053, art. 1062 Cod civil al Republicii Moldova precum și dispozițiile Legii nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorului, Consumatorul beneficiază de dreptul de a revoca contractul în termen de 14 zile începând de la ziua în care a intrat în posesie fizică a produsului. Notificarea de revocare se consideră efectuată în termen dacă a fost expediată înainte de expirarea teremnului de revocare. (Aici avem lista expres care specifica ca un produs realizat la comanda clintului (cu specificațiile clientului) nu poate fi revocat, alt cv nu cred ca trebuie de adaugat
   • Dreptul de revocare se exercită prin notificarea Vânzătorului. Simpla restituire a bunului sau refuzul de a primi livrarea ori neridicarea bunului de la oficiul poștal/curier, fără o declarație neechivocă în acest sens, nu se consider exercitarea valabila a dreptului de revocare.
   • Notificarea de revocare se consider efectuată în termen dacă a fost expediată înainte de expirarea termenului de revocare. Sarcina probei privind exercitarea dreptului de revocare în confomitate cu dispozițiile relatate mai sus, revin Consumatorului.
   • În scopul notificării Vânzătorului despre exercitarea dreptului de revocare, Consumatorul are posibilitatea:
    a) de a folosi formular standard sau,
    b) de a face orice altă notificare neechivocă care să-și exprime decizia de revocare a contractului.
   • Consumatorul trebuie să trimită înapoi bunurile sau să le predea Vânzătorului ori unei persoane autorizate de Vânzător să recepționeze bunurile, fără întârzieri nejustificate și în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta i-a comunicat Vânzătorului decizia sa de revocare a contractului. Termenul se consideră respectat dacă bunurile sunt trimise înapoi de Consummator înainte de expirarea termenului respective de 14 zile.
   • Consumatorul se obligă să returneze doar acele produse care sunt în aceeași stare în care au fost livrate (în ambalaj original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte și documentele care l-au însoțit). Nu se acceptă pentru returnare produsela care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgarieturi, șocuri, urme de folosire excesivă și/sau intervenții neautorizate etc.
   • Nu pot fi returnate niciunul din produsele procurate de la Vânzător daca au fost dezinstalate sistemele de operare sau alte programe cu care au fost livrate.
   • Înainte sa returnați unul din produsele procurate de la Vânzător asigurați-vă ca nu este protejat de parole setate de către Dvs. și că ați sters eventualele conturi pe care le-ați definit, astfel încat să putem readuce produsul la starea inițiala din punct de vedere software.
   • Produsele ce trebuiesc înregistrate pe site-ul producatorului inainte de utilizare se pot returna doar sigilate, in caz contrar returul se va accepta prin diminuarea contravalorii produsului prin valoarea servicilor de readucere la conformitate.
   • Nu se accepta returul produselor care prezintă defecte cauzate de utilizarea acestuia cu produse /accesorii /software și /sau servicii care nu sunt compatibile cu produsul cumparat; produse cu defecte cauzate de scurtcicuitarea acumulatorului, de faptul că sigiliile de protecție a acumulatorului sau celulele acestuia sunt deteriorate sau prezintă semne de intervenție neautorizată.
   • Nu se accepta retur produse pentru care deschiderea, modificarea sau repararea produsului a fost efectuata de catre o altă entitate decat centrele autorizate de service sau dacă numarul de serie al produsului, codul de dată al accesoriului sau numarul IMEI au fost îndepartate, șterse sau au devenit greu vizibile sau au fost modificate în vreun fel.
   • Nu se accepta retur produse care au suferit expunerea la umezeală, la condiții extreme din punct de vedere termic sau la alți factori de mediu, la coroziune, oxidare, daca a intrat in contact cu lichide, alimente sau produse chimice. Activarea senzorului de umezeala sau urmele de oxizi pot duce la scoaterea produsului din garanție, atât convențional cât și de conformitate.
   • În cazul în care Consumatorul solicită revocarea contractului în cadrul termenului legal de revocare a contractului, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv.
   • În cazul în care Consumatorul a achitat Comanda dar solicită revocarea contractului, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Consumator asupra deciziei sale de revocare a contractului. Suma va fi returnată după cum urmează:
   • pentru Comenzile achitate cu card bancar – prin restituirea în cont din care a fost efectuată plata sau prin generarea unui voucher cu valoarea produslui returnat;
   • pentru Comenzile achitate ramburs/cu numerar în showroom – prin restituire numerar în showroom, prin restituirea contravalorii produsului în contul bancar transmis de Consumator sau prin generarea unui voucher cu valoarea produsului returnat;
   • pentru Comenzile achitate prin credit de consum – potrivit metodelor prevăzute de organizațiile de credit nebancar;
   • Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile (se va lua data cea mai recentă).
   • În caz de revocare a contractului de către Consumator în condițiile prevăzute de prezenta secțiune, Vânzătorul va putea reține 50 % din valoarea avansului achitat.
   • Dacă bunul este returnat într-o stare în care nu mai poate fi vândut ca și nou (ambalajele deschise, accesoriile lipsă, Bunul este deteriorat), ne rezervăm dreptul de a solicita o taxă pentru reducerea Bunului în stadiul inițial, după caz, sau pentru a acoperi diferența de preț rezultată din vânzarea produsului ca resigilat sau, la solicitarea Consumatorului, vom reexpedia Bunul, cheltuielile de livrare fiind suportate de către Consumator.
   • Pentru alte informații legate de revocarea contractelor aveți posibilitatea depuneii unei solicitări în scris în magazinele mobilamoldova.md, pe adresa de e-mail info@smart.md, sau puteți apela la serviciul suport clienți: 060300905
  • Diminuarea valorii bunurilor returnate
   • Deoarece, în cazul vânzărilor la distanță Consumatorul nu are posibilitatea de a verifica Bunurile înainte de încheierea contractului, acesta are dreptul de a se retrage din contract. Din același motiv, Consumatorului i se permite să testeze și să verifice Bunurile pe care le-a cumpărat în măsura în care este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a Bunurilor.
   • Pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a Bunurilor, Consumatorul trebuie să le manipuleze și să le inspecteze în același mod în care i s-ar permite să o facă într-un magazin fizic real. De exemplu: Consumatorul trebuie doar să probeze un articol de îmbrăcăminte, nu să îl poarte la diverse ocazii.
   • Consumatorul este responsabil doar pentru diminuarea valorii Bunurilor care rezultă din manipulări altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării Bunurilor.
   • În cazul în care Consumatorul își exercită dreptul de revocare după ce a utilizat Bunurile într-o măsură care depășește limita necesară stabilirii naturii, caracteristicilor și modului de funcționare a acestora, Consumatorul  este responsabil pentru eventuala diminuare a valorii Bunurilor.
   • Accesoriile (manuale de utilizare, CD-uri, cabluri etc.) aflate în cutia Bunului precum și ambalajul original al acestuia fac parte integrantă din Bun. Ca urmare, Consumatorul are obligația atunci când iși exercită dreptul de retragere din contract să îl returneze în ambalajul original nedeteriorat, protejat prin înfoliere cu folie pentru ambalat din plastic stretch sau ambalat în cutie din carton (fără etichete lipite pe acesta, fără tăieturi, rupturi etc.) și împreună cu toate accesoriile acestuia.
   • Bunurile returnate ce prezinta urme de uzură (pete, zgârieturi, îndoituri, fisuri, lovituri etc.) se acceptă retur numai dupa aducerea lor la conformitate, implicand costurile de igienizare, cosmetizare, reparare, înlocuire a eventualelor piese deteriorate și aducere la o formă comercială în vederea vânzării ca produs Recondiționat / Resigilat. Valorea finală se stabilește în funcție de valoarea pieselor ce trebuie înlocuite și a manoperei de recondiționare sau ca diferența dintre valoarea inițială a produsului nou și valoarea de revânzare a produsului folosit.
   • Orice diminuare a valorii Bunurilor rezultata din manipularea acestora altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării Bunurilor este in responsabilitatea Consumatorului. Pentru claritate, din pretul total al Bunului returnat, Vânzatorul va reține o suma de bani ce reprezinta diminuarea valorii Bunului in proportie de 5%-50% din valoarea inițiala a Bunului, dupa caz. Contravaloarea taxei de diminuare va fi comunicată Consumatorului la recepționarea Bunurilor returnate.
  • Bunuri/servicii pentru care nu se asigură dreptul de revocare.
   • Sunt exceptate de la dreptul de revocare următoarele tipuri de contracte:
 1. a) contractele de prestări servicii, după executarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la revocare odată cu executarea completă a contractului de către Vînzător;
 2. b) contractele de furnizare de produse sau servicii al căror cost depinde de fluctuațiile de pe piețele financiare, pe care Vînzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de revocare;
 3. c) contractele de furnizare de produse confecționate după specificațiile prezentate de Consumator sau personalizate în mod clar;
 4. d) contractele de furnizare de produse care sînt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 5. e) contractele de furnizare de produse sigilate, care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Consumator;
 6. f) contractele de furnizare de produse care sînt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 7. g) contractele de furnizare de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de vînzare-cumpărare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile calendaristice şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care Vînzătorul nu le poate controla;
 8. h) contractele în cazul cărora Consumatorul i-a solicitat în mod expres Vînzătorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Vînzătorul prestează alte servicii, în afara celor solicitate în mod expres de Consumator, sau furnizează alte produse decît piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de revocare se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;
 9. i) contractele de furnizare de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
 10. j) contractele de furnizare de ziare, reviste și alte publicații periodice, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;
 11. k) contractele încheiate în cadrul unei licitații deschise;
 12. l) contractele de prestare de servicii de cazare, pentru alte scopuri decît cel rezidențial, servicii de transport de mărfuri, inclusiv închirierea unităţilor de transport în scop de transport de mărfuri la o anumită zi, servicii de închiriere de autovehicule pentru transportul de pasageri, care includ cel mult 8 locuri în afară de cel al şoferului, servicii de catering sau în legătură cu agrementul, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;
 13. m) contractele de furnizare de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul expres prealabil al Consumatorului și cu confirmarea acestuia că, în momentul în care îşi dă acordul, el își va pierde dreptul de revocare.
 14. n) contractele cu produsele nealimentare de calitate corespunzătoare ce nu pot fi înlocuite cu un produs similar prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea privind protecția consumatorilor nr. 105 din 13.03.2003.

LISTA
produselor nealimentare de calitate corespunzătoare
ce nu pot fi înlocuite cu un produs similar

 1. Articole de bijuterie (articole din metale preţioase, cu pietre scumpe, din metale preţioase şi montate cu pietre semipreţioase şi sintetice, pietre preţioase şlefuite).
  2. Confecţii şi articole din tricot (articole de lenjerie de corp, lenjerie de pat, articole de ciorăpărie).
  3. Articole de igienă individuală (periuţe de dinţi, piepteni, agrafe, bigudiuri, pensete, aparate de ras manuale sau electrice şi alte articole destinate îngrijirii corpului).
  4. Articole de parfumerie şi cosmetică.
  5. Mărfuri textile (ţesături din bumbac şi tip bumbac, in şi tip in, lînă şi tip lînă, mătase şi tip mătase, panglici, bandă de bordură etc.).
  6. Cabluri (conducte electrice, cabluri, şnururi).
  7. Materiale de construcţie şi de finisare, alte mărfuri comercializate la metraj (linoleum, peliculă, mochetă etc.).
  8. Produse şi materiale din mase polimerice ce au contact cu produsele alimentare, inclusiv cele jetabile (veselă şi accesorii pentru servitul mesei şi bucătărie), ambalaje, articole pentru păstrarea şi transportarea alimentelor (canistre, bidoane, butelii, butoaie).
  9. Produse chimice de uz casnic, pesticide şi preparate agrochimice.
  10. Mobilă de menire socială (garnituri şi seturi).
  11. Autoturisme şi articole moto-velo, remorci şi agregate, mijloace mobile pentru mica mecanizare a lucrărilor agricole, nave pentru plimbări şi alte mijloace de transport naval de menire socială.
  12. Mărfuri tehnice complexe de uz casnic pentru care sînt stabilite termene de garanţie (aparate electrocasnice, aparate radioelectronice, aparate de calcul şi multiplicare, articole foto-chino, aparate de telefon (fixe şi mobile) şi de faximil, instrumente muzicale electrice, echipamente şi utilaje ce funcţionează cu gaze şi dispozitivele acestora).
  13. Articole pentru profilaxia şi tratamentul unor boli în condiţii de domiciliu (articole pentru ocrotirea sănătăţii publice şi pentru igienă din metal, cauciuc, textile şi alte materiale, instrumente, dispozitive şi aparate medicale, remedii pentru igiena cavităţii bucale, lentile pentru ochelari, articole pentru îngrijirea copiilor, preparate farmaceutice).
  14. Jucării.
 1. FOLOSIREA COOKIE-URILOR

13.1. Vânzatorul are dreptul de a utiliza metoda “cookies”. Noi folosim “cookies” pentru a colecta anumite informatii despre Client si pentru a urmări vizitele site-ul nostru. Site-urile folosesc des aceasta metoda pentru a imbunătăți identificarea utilizatorilor lor.” Cookies “reprezintă o cantitate mică de informație, care este trimisă de browser-ul Clientului si se depoziteaza pe hard disc-ul dispozitivului. Acestea se transmit în momentul cînd Clientul viziteaza site-ul nostru. Dacă Clientul nu elimina “cookies”, de fiecare data când utilizeaza același dispozitiv pentru a accesa site-ul nostru, serverul va fi anunțat de vizita sa, iar noi putem colecta informații statistice despre activitațile Clientului pe site.

 1. LITIGII

14.1. Contractul este supus legii Republicii Moldova. Eventualele litigii apărute între Smart Click SRL si Client se vor rezolva pe cale amiabilă, sens in care partea nemulțumită va transmite, în prealabil, o notificare, printr-un mijloc de comunicare apt să facă dovada recepționării de catre cealaltă parte, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

 1. DISPOZIȚII FINALE

15.1. Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nula sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

Actualizat la data de 01.03.21. Smart Click SRL – mobilamoldova.md

SMART.MD
SMART.MD
Reset Password